بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ورق سیاه، گالوانیزه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

🔺تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۹۰ تومان کاهش یافت.

🔻_ نرخ انواع ورق سیاه و گالوانیزه، نسبت به روز گذشته ۴۰ الی ۶۰۰ تومان کاهش یافت. ورق (اکسین، کاویان، رنگی و روغنی )، بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، گازی و مبلی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۲۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن