بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . محصولات ذوبی، تیرآهن افزایش و میلگرد بدون تغییر اعلام شد . نرخ ( قوطی پروفیل و ناودانی ) کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه، روغنی و رنگی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

🔻_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت. پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻_ نرخ نبشی، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت. نرخ ناودانی بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

منبع : اصفهان آهن