بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . محصولات ذوبی، تیرآهن افزایش و میلگرد بدون تغییر اعلام شد . نرخ ( قوطی پروفیل و ناودانی ) کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد .

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه‌‌، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت.

?نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه، روغنی و رنگی)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد .

?_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت. پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ انواع لوله (داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?_ نرخ نبشی، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت. نرخ ناودانی بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

منبع : اصفهان آهن