بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییراعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سبک افزایش یافت. نرخ تیر آهن سنگین، ورق سیاه و قوطی پروفیل کاهش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

??اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند. برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۵۰ تومان افزایش دادند.

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۴۵ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

??تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت و تیر سنگین بدون تغییر اعلام شد.

??تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت و تیر سنگین ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت.

??️نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت. نرخ ورق سیاه (اکسین، کاویان، گالوانیزه، رنگی و روغنی )، بدون تغییر اعلام شد.

??️نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت و نرخ پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد.

?️نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?️ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?️ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۳۰ تومان افزایش یافت.


منبه : اصفهان آهن