بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییراعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سبک افزایش یافت. نرخ تیر آهن سنگین، ورق سیاه و قوطی پروفیل کاهش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

🔻🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند. برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۵۰ تومان افزایش دادند.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۴۵ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

🔺🔻تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت و تیر سنگین بدون تغییر اعلام شد.

🔺🔻تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت و تیر سنگین ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت.

🔻🔺️نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت. نرخ ورق سیاه (اکسین، کاویان، گالوانیزه، رنگی و روغنی )، بدون تغییر اعلام شد.

🔻🔺️نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت و نرخ پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد.

🔺️نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺️ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺️ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۳۰ تومان افزایش یافت.


منبه : اصفهان آهن