بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات میلگرد ذوبی افزایش و تیرآهن بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

⚪اکثر کارخانه‌های میلگرد ذوبی، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کرد

?نرخ میلگرد ذوبی در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت.

⚪ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان درکارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

منبع : اصفهان آهن