بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن ذوبی بدون تغییر اعلام شد. نرخ پروفیل زد کاهش یافت و نرخ قوطی پروفیل، ورق سیاه افزایش یافت. نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام کردند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت .

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز شنبه ۵ الی ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺_ نرخ انواع ورق سیاه، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.نرخ ورق ( اکسین ،کاویان گالوانیزه، رنگی و روغنی )، بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان افزایش یافت.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، گازی و مبلی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت نبشی،ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

-نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبه : اصفهان آهن