بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد بدون تغییر و اکثر محصولات فولادی افزایش یافت. دربخش محصولات ذوبی میلگرد بدون تغییر و تیرآهن کاهش یافت. نرخ ( انواع ورق، لوله مبلی، لوله گازی ، لوله صنعتی ) بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۳۰ الی ۵۰ تومان افزایش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۳۰ تومان کاهش یافت.

🔻 تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

_ 🔺نرخ انواع لوله ( لوله صنعتی، لوله مبلی و لوله گازی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.لوله داربستی، ۵۰ تومان افزایش یافت.

🔺قیمت نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته ۳۰ الی ۱۰۰ افزایش یافت.

🔺 محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان افزایش یافت.

➖نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، اعلام نشد.


منبع : اصفهان آهن