افزایش نرخ میلگرد و تیرآهن – بازار تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد افزایش و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن ذوبی افزایش یافت. نرخ پروفیل زد کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۸۰ تومان افزایش دادند.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه ،در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت .

🔺تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز شنبه ۱۰ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

🔺تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش یافت.

_ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، گازی و مبلی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۶۰ تومان افزایش یافت.


منبع : اصفهان آهن