بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

بازار امروز : نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی کاهش و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت. در بازار امروز نرخ ( نبشی، ناودانی، مفتول سیاه، لوله مبلی و گازی) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند .

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

?تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۵ الی ۳۰ هزار تومان کاهش یافت .

?_ قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.نرخ لوله (مبلی ، گازی )، بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، روغنی و رنگی )، در مقایسه با روز پنجشنبه ۳۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش یافت.

? اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ نبشی ،ناودانی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ محصولات مفتولی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن