بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

بازار امروز : نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی کاهش و کارخانجات میلگرد بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن کاهش یافت. در بازار امروز نرخ ( نبشی، ناودانی، مفتول سیاه، لوله مبلی و گازی) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

_ اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند .

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۲۰ تومان افزایش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۵ الی ۳۰ هزار تومان کاهش یافت .

🔻_ قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.نرخ لوله (مبلی ، گازی )، بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، روغنی و رنگی )، در مقایسه با روز پنجشنبه ۳۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻 اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ نبشی ،ناودانی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ محصولات مفتولی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن