بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت. نرخ (ورق سیاه، قوطی پروفیل، پروفیل زد، نبشی، ناودانی ) و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_🔻اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز گذشته ۱۰ الی ۷۰ تومان کاهش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

🔻 تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان در برخی سایزها کاهش یافت.

🔻_ نرخ انواع ورق سیاه، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت. ورق (اکسین، کاویان، گالوانیزه، رنگی و روغنی )نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع لوله ( داربستی، صنعتی، مبلی و گازی )، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻 قیمت نبشی ، ناودانی و سپری، نسبت به روز گذشته ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن