کاهش قیمت تیرآهن سنگین – بازار تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سنگین ذوبی کاهش یافت تیر سبک بدون تغییر اعلام شد .نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

_🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش دادند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ،در مقایسه با روز گذشته ۱۰ الی ۲۰ تومان کاهش یافت .

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان دربنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۶۰ الی ۱۱۰ تومان افزایش یافت .

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز شنبه ۵ الی ۱۰ هزار تومان کاهش یافت.

_🔻تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.نرخ تیرآهن سنگین ۳۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

_ نرخ انواع ورق ( سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔺_ نرخ انواع لوله ( داربستی و صنعتی )، در مقایسه با روز شنبه ۱۰۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت .لوله گازی و مبلی بدون تغییر اعلام شد.

_ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

_ محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۷۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن