افزایش قیمت شمش فولادی – بازار تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی بدون تغییر اعلام شد . دربخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ (لوله صنعتی ، داربستی ،قوطی پروفیل و پروفیل زد )کاهش یافت و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

⚪🔺اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روزگذشته بدون تغییر اعلام کردند برخی نیز قیمت خود را ۲۰ الی ۱۰۰ تومان افزایش دادند.

🔺نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه‌‌ و بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۱۵۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز گذشته ۸۰ تومان افزایش یافت.

🔺نرخ تیرآهن ذوب آهن اصفهان در بنگاه ، در مقایسه با روز گذشته ۵ الی ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

⚪نرخ انواع ورق (سیاه ،گالوانیزه، روغنی و رنگی ) ،در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل z ، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت.

🔻⚪نرخ انواع لوله (داربستی ، صنعتی ) ، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت. لوله مبلی و گازی بدون تغییر اعلام شد.

⚪ نرخ نبشی ، ناودانی و سپری ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

⚪نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.


منبع : اصفهان آهن