بازار امروز به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳


نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و اکثر محصولات فولادی کاهش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت . نرخ ( ورق سیاه، لوله مبلی ،گازی، داربستی ،نبشی و ناودانی) بدون تغییر اعلام شد و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

🔻 اکثر کارخانه‌های میلگرد، در مقایسه با روز گذشته ۵۰ الی ۱۵۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، در مقایسه با روز گذشته ۴۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت .

◽️تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، در مقایسه با روز گذشته ۴۰ الی ۱۲۰ تومان کاهش یافت.

_🔻نرخ انواع ورق ( سیاه، روغنی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد. ورق ( اکسین ،کاویان ، گالوانیزه و رنگی ) ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل z، در مقایسه با روز گذشته ۳۰ الی ۷۰ تومان کاهش یافت.

_🔻نرخ انواع لوله ( داربستی، گازی و مبلی )، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.لوله صنعتی ۵۰ تومان کاهش یافت.

◽️ قیمت نبشی، ناودانی و سپری، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

🔻محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، در مقایسه با روز گذشته ۱۰۰ الی ۳۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، در مقایسه با روز گذشته ۲۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن