کاهش شمش فولادی – بازار تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱


نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی بدون تغییر و کارخانجات میلگرد کاهش یافت. دربخش محصولات ذوبی میلگرد کاهش و تیرآهن بدون تغییراعلام شد. نرخ مفتول سیاه و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت.

🔻 اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۶۰ تومان کاهش یافت.

_ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی، مبلی، گازی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییراعلام شد .

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

🔻محصولات مفتولی (مفتول فابریک سلفون دار )، نسبت به روز پنجشنبه ۳۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه ۳۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن