بازار به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹

نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد کاهش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن افزایش یافت. نرخ (مفتول سیاه، ورق کاویان، لوله مبلی و گازی ) بدون تغییر اعلام شد . نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی کاهش یافت. محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

🔻اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام کردند برخی نیز قیمت خود را ۵۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش دادند.

🔻نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۵ الی ۲۰ هزار تومان کاهش یافت.

🔻 تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه، رنگی و روغنی)، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت . نرخ ورق کاویان بدون تغییر اعلام شد.

🔻قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.لوله مبلی و گازی بدون تغییر اعلام شد.

🔻 اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

🔻نرخ نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز پنجشنبه ۸۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت.

⬅️محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

🔻نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ،نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ تومان کاهش یافت.


منبع : اصفهان آهن