کاهش قیمت محصولات ذوبی – اخبار تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱

دراولین روز هفته جاری نرخ اکثر تولید کنندگان محصولات فولادی و کارخانجات میلگرد کاهش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن کاهش یافت. نرخ ورق اکسین ، کاویان، روغنی، لوله مبلی، گازی، پروفیل زد و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی بدون تغییر اعلام شد.

🔻 اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش دادند.

🔻 نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه و بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۵۰ تومان کاهش یافت.

🔻🔺تیرآهن سبک ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰ هزار تومان کاهش یافت. تیرآهن سنگین ۵ الی ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

🔻 تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۸۰ تومان کاهش یافت.

🔻_ نرخ انواع ورق (سیاه، گالوانیزه و رنگی )، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰ الی ۲۰۰ تومان کاهش یافت. نرخ ورق اکسین، کاویان و روغنی بدون تغییر اعلام شد.

🔻_ قیمت انواع لوله های فولادی (صنعتی و داربستی )، نسبت به روز پنجشنبه ۵۰ الی ۱۰۰ تومان کاهش یافت. لوله گازی و مبلی بدون تغییر اعلام شد.

🔻_ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل، نسبت به روز پنجشنبه ۱۰۰ تومان کاهش یافت. پروفیل زد بدون تغییر اعلام شد.

_ نرخ نبشی، ناودانی و سپری، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .

🔻محصولات مفتولی (مفتول سیاه)، نسبت به روز پنجشنبه ۲۰۰ الی ۵۰۰ تومان کاهش یافت..

_ نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی، نسبت به روز پنجشنبه بدون تغییر اعلام شد .منبع : اصفهان آهن